Plant et træ

For en grønnere
fremtid

Vi elsker vores planet og alle dens magiske steder, og derfor vil vi gerne give lidt kærlighed tilbage til naturen. Sammen med Tree Nation gør vi planeten til et lidt grønnere sted. Tree Nation arbejder målrettet mod at genbevokse verden, da plantning af træer har vist sig at være en af de mest effektive løsninger til at bekæmpe klimaændringer.

For hver ordre du bestiller hos FLAPH, planter vi et træ i det Nordvestlige Madagaskar. 

Hvorfor plante et træ?

Træer er en fundamental del af vores økosystem og anses som en af de mest effektive løsninger for at redde klimaet, da de optager en stor andel af den CO2, som vi udleder.

Træer bliver ofte beskrevet som ‘klodens lunger’, af den simple årsag, at de producerer ilt. Træer optager CO2 gennem bladene og herefter lagres kulstoffet i træet. Udover at træer optager CO2, er de også med til at optage skadelige klimagasser som svovldioxid, ozon, ammoniak, kulilte og nitrogenoxider.

Skove understøtter samtidig op mod 80 % af verdens biodiversitet på jorden - lige fra små insekter til store pattedyr. Genplantningen af træer betyder, at dyrene får deres naturlige habitat tilbage, og vi sikrer en større biodiversitet.

Mangrove skov på Madagaskar

Midt i det Indiske Ocean ligger det isolerede ø-paradis Madagaskar. Madagaskar er hjemsted for tusindvis af sjældne planter og dyr, som kun findes her. Desværre er op mod 90 % af Madagaskars oprindelige skove blevet fældet, hvilket betyder, at mange dyrearter er blevet udryddet, mens andre er truet.

Sammen med Tree Nation arbejder vi med at genplante mangrove træer langs Madagaskars kystlinje. Mangroven er en slags superhelt set i et klimaperspektiv, da den er i stand til at binde særligt meget CO2, og samtidig støtter genplantningen et udsat lokalsamfund.

Mangroveskoven der vokser langs Madagaskars kystlinjer, er først og fremmest en vigtig fysisk barriere, der er med til at mindske risikoen for oversvømmelser og orkanvinde.

Skove understøtter op mod 80 % af jordens biodiversitet

Lokalsamfundet

Genplantningen af mangrovetræer har en afgørende rolle for det lokale kystsamfund, hvis vigtigste fødekilde er de fisk, de fanger i havet. Træerne fungerer nemlig som en vigtig yngleplads for fisk. Undersøgelser har vist, at der er op mod 25 % flere fisk på de koralrev, som ligger ud for mangroveskov, modsat de rev som ikke gør.

Genplantningen af træer afføder ligeledes en række socialøkonomiske fordele for lokalsamfundet. Tree Nation har fokus på udsatte områder med fattigdom og arbejdsløshed, og genplantningen af træer bliver en vigtig indtægtskilde for de mange lokale, der er sikret et lønnet arbejde.