FN'S VERDENSMÅL

vores ANSVAR

FLAPH arbejder aktivt med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. De er inkorporeret i vores værdikæde og udgør fundamentet for vores tilgang til bæredygtighed og cirkulær modeproduktion. Verdensmålene er en konkret og håndgribelig referenceramme samt en vigtigt påmindelse om kontinuerligt at søge innovative og ansvarlige løsninger.

Vi er langtfra perfekte - hverken som virksomhed eller som individer, men vi bestræber os konstant på at sætte kurs mod en mere bæredygtig fremtid. Vi har udvalgt 3 af FN’s Verdensmål, som vi målrettet arbejder med.

12: Ansvarligt forbrug og produktion

FLAPH er en del af en industri, som rimer på overforbrug og CO2-aftryk. Vi har derfor fra virksomhedens spæde start været bevidste om, at stille høje krav til måden hvorpå vi producerer og forbruger ressourcer.

I overensstemmelse med FN’s 12. Verdensmål, ‘Ansvarligt forbrug og produktion’, forsøger vi at minimere vores ressource- og materialeforbrug ved udelukkende at benytte genanvendte - og certificerede bæredygtige materialer. Ligeledes er vores produkter 100 % fri for kemi og sundhedsskadelige stoffer, så vi kan minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Hos FLAPH ønsker vi at udgøre en modpol til fast fashion og dets negative konsekvenser. Du finder derfor ingen ‘limited edition’, ligesom vi heller ikke følger gængse kommercielle kampagner og konstante tilbud, af den simple årsag, at vi ikke ønsker at opfordre til et overforbrug.

I stedet tilskynder vi et ansvarligt forbrug med færre ting, af bedre kvalitet, der kan bruges igen og igen. For os er det vigtigt, at den bæredygtige cyklus ikke slutter, når varerne bliver solgt. Derfor vejleder vi dig i, hvordan du med den rette pleje og vedligeholdelse kan forlænge dit tøjs levetid betydeligt ved følge vores vask & pleje vejledning.

Vi vil gerne agere forandringsagent i branchen, og derfor arbejder vi målrettet på at sikre en enkel og transparent forsyningskæde, der gør det muligt at spore og forstå produkt-cyklussen, dvs. hvornår, hvordan og af hvem et produkt blev fremstillet. Kun på den måde, kan vi forstå produktets iboende værdi, og vi får et oplysningsgrundlag, der gør os i stand til at træffe de rigtige og ansvarlige valg, så vi sammen kan passe på vores planet.

Verdenshavene absorberer omkring 30 % af den CO2, vi mennesker udleder, og samtidig er havets alger med til at producere halvdelen af den ilt vi indtager

14: Livet i havet

Havet er med til at køle jorden ned og dermed modvirke klimaforandringer. Verdenshavene absorberer omkring 30 % af den CO2, vi mennesker udleder, og samtidig er havets alger med til at producere halvdelen af den ilt vi indtager.

Desværre lider verdenshavene under menneskers aktivitet på jorden. Havforureningen har nået et alarmerende niveau og mere end 80 % af den forurening der er i havene, kommer direkte fra landjorden. Hvert år ender 8 millioner tons affald i havet. Plastikken ender både i maven på havets dyr, men vi finder den også i vores fødevarer og drikkevand.

I overensstemmelse med FN’s Verdensmål ‘Livet i havet’ er vi derfor særlig stolte af vores styles produceret i ECONYL®, som er et innovativt og højteknologisk materiale fremstillet udelukkende af affaldsmaterialer såsom tekstilrester og fiskenet indsamlet fra hele verden. Med dette initiativ arbejder FLAPH målrettet med at fjerne affald fra havet og samtidig genanvende materialer, der hidtil har været betragtet som affald.

Læs mere

15: Livet på land

Skovområder udgør 30% af jordens overflade og er vitale levesteder for millioner af arter. Samtidig er skoven en vigtig kilde til ren luft og vand, samt afgørende i bekæmpelsen af klimaforandringer.

Med FN’s Verdensmål ‘Livet på land’ er målet at bevare og genoprette økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030. FLAPH har valgt at støtte dette Verdensmål med initiativet ”Plant et træ”, hvor vi planter et træ i Madagaskar for hver ordre.

Træer er en fundamental del af vores økosystem og anses som en af de mest effektive løsninger for at redde klimaet, da de optager en stor andel af den CO2, som vi udleder. Skove understøtter op mod 80 % af verdens biodiversitet på jorden - lige fra små insekter til store pattedyr. Genplantningen af træer betyder derfor også, at dyrene får deres naturlige habitat tilbage, og vi sikrer en større biodiversitet.

Læs mere